Om ELIS (Elbilen i Sverige)

Hur, när och var ska vi bygga vår infrastruktur för elbilar? Hur ser beståndet ut i vår kommun? Vilka bilmodeller är populärast? Dessa, och många fler frågor kan ELIS besvara.

 

Beställ den senaste detaljerade statistiken kring laddbara fordon i Sverige för ett bättre och grundligare beslutsunderlag.

 

Statistikdatabasen ELIS – Elbilen i Sverige, är en unik databas som innehåller detaljerad fakta över elbilsbeståndet i Sverige idag och för framtiden. Använd ELIS som ett kraftfullt och lättöverskådligt verktyg för beslutsfattande kring elbilar och uppbyggnad av laddinfrastruktur.

 

 

ELIS_Infograf_oktober2014

 

ELIS visar er:

 • Totala elbilsbeståndet i Sverige och förändringar månadsvis och årsvis.
 • Totala elbilsbeståndet i varje län och kommun med förändringar månadsvis och årsvis.
 • Elbilarnas totala energilagringskapacitet.
 • Grafisk översikt på län, kommuner och postadresser med flest registrerade elbilar.
 • De mest populära modellerna.
 • Ackumulerad månads och årsstatistik.
 • Fördelning av privata eller företagsägda fordon.
 • Postadress, modell och registreringsdatum för samtliga bilar.
 • Sökfunktion på registreringsnummer.
 • Geografisk översiktskarta, var finns bilarna registrerade?
 • Laddstandarder för olika modellar och fördelning i %.
 • Tekniskt underlag för de laddbara bilarna på den svenska marknaden.
 • Kommande modeller med tekniskt underlag.
 • Nationella, regionala och kommunala prognoser fram till 2030.
 • Statistik över Sveriges elbussar.
 • Statistik över Sveriges laddinfrastruktur på nationell, regional och kommunal nivå.
 • Statistik som visar vilka effekter och vilka laddstationer typer som byggs mest.
 • Nyckeltal för att jämföra kommuner och län mot varandra.

 

ELIS levereras tillsvidare som en EXCEL-fil till angiven e-postadress. Baskunskap av EXCEL är rekommenderad.