Elbilskartan

Laddbara fordon är inget storstadsfenomen, eller något som är begränsat till vissa delar av landet. Det finns snart laddbara fordon i alla landets kommuner. Elbilskartan visar spridningen på dessa fordon, och var de stora koncentrationerna av fordon finns.

 

Varje markör representerar en POSTORT och färgen indikerar hur många laddbara fordon som finns registrerade på den postorten. I kartan inkluderas rena elbilar, laddhybrider samt eldrivna lätta lastbilar. Markörerna indikerar inte ett exakt antal, utan istället ett intervall. I ELIS-databasen, som kan köpas i sin helhet, finns exakt information om antal laddbara fordon per postort/kommun/län samt även uppgifter samt ytterligare intressant information. ELIS-kunder har också tillgång till en liknande karta, men där det exakta antalet visas för varje postort.